Dane kontaktowe:

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk
 
tel. 59-843-00-93 fax. 59-843-06-38
 
www.zuw.slupsk.pl
e-mail: biuro@zuw.slupsk.pl
 
Zakład pracuje od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie wpłat w godz. 8:00 - 14:00

W razie awarii w dni wolne
od pracy i po godz. 15:00
prosimy dzwonić pod nr tel.:

 • (59) 843-00-93, 603-204-151
  gminy Ustka, Sławno,
  Borzytuchom
   
   

Informacje ogólne

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie aktu założycielskiego, 100% udziałów w spółce należy do jednostek samorządu terytorialnego.

Status prawny:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pełna nazwa: Zakład Usług Wodnych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
pod nr KRS 0000210686
Adres siedziby: ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk
NIP: 839-288-20-38
REGON: 771613932 
Nr konta: 14 1240 3770 1111 0000 4068 3214
w Banku PEKAO S.A.

 
Zarząd Spółki:

 • Marek Piotr Mazur - Prezes Zarządu

 
Podstawy prawne działania ZUW Sp. z o.o.:

 • Akt założycielski Spółki z o.o. określony aktem notarialnym Rep. A nr 737/2004 z dn. 25.02.2004r.
 • Ustawa z dn. 15.09.2000r. – Kodeks Spółek Handlowych Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 26 poz. 257)

» Polityka bezpieczeństwa informacji